اپلیکیشن خدمات درمانی

پزشک آنلاین (نسخه دکتر)

پزشک آنلاین اپلیکیشن درخواست دکتر از طرف بیمار برای ایجاد ارتباط مستقیم بین پزشک و بیمار و پیدا نمودن نزدیک ترین دکتر آنلاین

  • نسخه iOS

  • اپلیکیشن خدمات درمانی
  • اپلیکیشن خدمات درمانی
  • اپلیکیشن خدمات درمانی
  • اپلیکیشن خدمات درمانی
  • اپلیکیشن خدمات درمانی

در این اپلیکیشن کاربران میتوانند با درخواست نزدیکترین پزشک به خود برای معالجه و درمان اقدام کنند. 

کدنویسی Kotlin

کدنویسی Node.js

کدنویسی Swift در iOS

کدنویسی React

سوکت نویسی

استفاده از گوگل مپ

OOP

وب سرویس RESTful

معماری MVC

ارسال نوتیفیکیشن با Fcm