اپلیکیشن فروش خدمات

iHealth

اپلیکیشن با زبان لاتین برای فروش کوپن های تخفیف و محصولات در کشور امریکا

  • نسخه iOS

  • اپلیکیشن فروش خدمات
  • اپلیکیشن فروش خدمات
  • اپلیکیشن فروش خدمات
  • اپلیکیشن فروش خدمات

اپلیکیشن با زبان لاتین برای فروش کوپن های تخفیف در کشور امریکا میباشد، این اپلیکیشن برای فروش کوپن های خدماتی و گاها محصولات در امریکا توسعه داده شده است. اتصال به درگاه مستر و ویزا، کیف پول اعتباری، نمایش خدمات از قابلیت های این اپلیکیشن میباشد.

کدنویسی Swift

معماری MVC

وب سرویس RESTful

استفاده از OOP