اپلیکیشن خبری

روزنامه

دسترسی به اخبار روز دنیا در کانال های متفاوت اپلیکیشن روزنامه با قابلیت بروزرسانی اتوماتیک اطلاعات و اخبار

  • Back-end
  • API
  • نسخه iOS
  • نسخه Android

  • اپلیکیشن خبری
  • اپلیکیشن خبری

قابلیت اجرای آر اس اس های خبری در کانال های اپلیکیشن است، میتوانید اخبار روز را به صورت آر اس اس از هر کانال مورد نیازی داشته باشید.

 

 

 

وب سرویس RESTful

زبـان توسعه Swift

فراخوانی اطلاعات به صورت xml و ذخیره اطلاعات در پایگاه داده

استفاده از CoreData در پایگاه داده