اپلیکیشن فروش دام و گوشت

الو گوسفند

فروش آنلاین دام زنده و ارسال گوشت در شهر تهران

  • نسخه iOS
  • نسخه Android
  • پنل مدیریت
  • Back-end
  • API

  • اپلیکیشن فروش دام و گوشت
  • اپلیکیشن فروش دام و گوشت
  • اپلیکیشن فروش دام و گوشت
  • اپلیکیشن فروش دام و گوشت

این اپلیکیشن فروشگاهی متناسب با بهترین بازخورد برای فروش دام و محصولات پروتئینی می باشد

 

معماری MVC

وب سرویس RESTful

استفاده از پایگاه داده

زبان کد نویسی Php , Swift , Java