فریم ورک طراحی اپلیکیشن

    فریم ورک طراحی اپلیکیشن در پلتفرم های اندروید و iOS متفاوت می باشد. برای نمونه فریم ورک flutter برای توسعه نرم افزارهای اندروید است.