زبان برنامه نویسی

    زبان برنامه نویسی در ساخت موبایل بستگی به پلتفرمی دارد که اپلیکیشن در آن ساخته می شود. کاتلین زبان برنامه نویسی اندروید و Swift زبان برنامه نویسی برای اپلیکیشن iOS می باشد.