توسعه استارت آپ

    توسعه استارت آپ ها بخش مهمی از بازار تجارت الکترونیک به حساب می آید. توسعه استارت آپ رابطه ای مستقیم با طراحی و ساخت اپلیکیشن حرفه ای دارد.