اپلیکیشن گردشگری

    طراحی اپلیکیشن گردشگری با هدف توسعه و رونق صنعت توریسم ایده بسیار درستی می باشد. بسیاری از استارت آپ ها در زمینه توریسم با طراحی اپلیکیشن گردشگری به موفقیت رسیده اند.