اپلیکیشن پزشکی

    اپلیکیشن پزشکی به کاربران کمک می کند تا علائم بیماری خود را به سرعت به پزشک معالج خود نشان دهند. پزشک با ثبت اطلاعات و نتایج آزمایش در اپلیکیشن پزشکی می تواند به راحتی به سابقه درمانی بیمار دسترسی داشته باشد.