اپلیکیشن مسیریابی

    ازدحام جمعیت و ایجاد ترافیک شهری از عوامل اصلی ساخت اپلیکیشن مسیریابی در دهه اخیر است. پیدا کردن مسیرهای درستی که سریعتر به مقصد می رسند از عوامل محبوبیت اپلیکیشن مسیریابی می باشد.