اپلیکیشن درمانی

    ساخت اپلیکیشن درمانی راهکاری برای تسریع خدمات پزشکی و اطلاع رسانی موقعیت های اورژانس می باشد. طراحی اپلیکیشن درمانی مزایای بسیاری برای بیماران و مراکز درمانی دارد.