اپلیکیشن استارت آپی

    ساخت اپلیکیشن استارت آپی نمونه ای از راهکارهای مناسب برای توسعه کسب و کارهای نوپا در دنیای دیجیتال مارکتنیگ می باشد. اپلیکیشن استارت آپی را می توان در زمینه های مختلفی طراحی انمود.