اپلیکیشن آلودگی هوا

    در حالی که آلودگی هوا از معضلات شهرهای بزرگ به حساب می آید، ساخت اپلیکیشن آلودگی هوا راه حل مناسبی به نظر می رسد. با اپلیکیشن آلودگی هوا می توان اثرات آلودگی بر سلامت شهروندان را کاهش داد.